Algemene Voorwaarden

Zodra u een offerte aanvraag indient geeft u de verhurende partij toestemming om contact met u op te nemen. Dit is geheel vrijblijvend, u zit nergens aan vast. Doorgaans wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, en overeenkomsten van Jouwtrouwauto.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de offerte die wordt aangeboden door de verhurende partij.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, de exacte prijs wordt afgesproken met de verhurende partij. Dit is op basis van verschillende factoren zoals de duur van de huur, het aantal kilometers en andere factoren welke door de huurder en verhuurder worden afgesproken.

 

5. Betalingen

5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de bestelling telt gewoon het bedrag waarvoor u als eerste zou moeten betalen.

Betalingen gaan altijd via de verhuurder, niet via Jouwtrouwauto.nl

 

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ons (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Jouwtrouwauto.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ons.

8.2 Na de inschrijving geeft u ons toestemming om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. U kunt zich hier ieder moment weer voor afmelden.

 

Voor vragen of opmerkingen, stuur gerust een mail naar info@jouwtrouwauto.nl