Trouwbelofte

Het toppunt van en relatie mag wel het huwelijk worden genoemd en komt er op de dag zelf nog heel wat bij kijken voordat het ja-woord aan elkaar gegeven kan worden. Het is namelijk de bedoeling dat men van de dag wel een onvergetelijke maakt en daarbij ervoor zorgt dat elk moment goed doordacht zal zijn. Zo wordt er alle zorg besteed aan de de kleding en zelfs de invitatiekaarten en zal het gelukkig stel zeker no de nodige trouwbelofte met elkaar delen. Trouwen doe je namelijk niet zomaar en is zo een huwelijk het teken van de diepe emotionele verbintenis naar elkaar toe. Er bestaat dus geen mooiere wijze van uiting van die verbintenis door elkaar dan een passende trouwbelofte voor te lezen. Ook geven de partners daarbij gelijk aan dat ze elkaar trouw zullen blijven (vandaar de naam) en heeft dit allemaal weer te maken met het vetrouwen dat men in elkaar kan stellen.

Vanwaar dan deze traditie?

Het beloven aan trouw aan elkaar toe is al een oude traditie en was het al bij de Romeinen gangbaar. Daar was het beloven van trouw aan elkaar middels het geven van een ring al normaal en werd de traditie min of meer voortgezet na de middeleeuwen. Met een ring werd aangegeven dat men trouw aan elkaar beloofde en was het nog niet gangbaar dat de ring ook daadwerkelijk gedragen werd. Daar kwam pas verandering in toen men langzamerhand wat minder preuts begon te denken en vooral de vrouwspersonen met het dragen van de ring wilden aantonen dat ze al trouw had belooft aan een partner. Bij de mannen kwam het dragen van de ring wat later op gang en was het pas in de twintigste eeuw dat zowel man als vrouw de verlovingsringen zonder enige twijfels begonnen te dragen. Deze manier van trouwbelofte wordt nog altijd de verloving genoemd en worden daarbij ook de ringen uitgewisseld. Het is met deze geste naar elkaar toe dat de voorbereidingen naar het huwelijk kunnen worden getroffen en is het wel duidelijk voor een ieder dat men zich niet zal terugtrekken van zijn of haar belofte.

Huwelijksgeloften hebben een diepgaande betekenis

Nu het duidelijk is wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het verleden om te geraken tot een huwelijksgelofte, leidt het ook gelijk geen twijfel over de mate van ernst die eraan verbonden is. Het moderne huwelijk mag dan wel verschillen met die in het verleden, maar is de boodschap naar elkaar toe duidelijk: twee partners die met recht van elkaar houden en dat willen aantonen middels een huwelijk. Wel is het ook goed om te weten wat men zo van plan is met het huwelijk en moet er daarbij ook niet vergeten worden dat er altijd wel moeilijke tijden zullen volgen. In een goede relatie mag dat echter nooit een belemmering vormen en zijn dat nou juist de beslissende momenten waar alle aspecten binnen een relatie een ware vuurproef ondergaan. Ook deze commitering naar elkaar toe zal moeten blijken uit de huwelijksgelofte waarbij het duidelijk zal moeten zijn dat men erop voorbereidt is en de relatie er alleen maar sterker van zal worden.

Het is ook daarom dat de geloften bij steeds meer huwelijken, in zowel binnen- als buitenland, het hoogtepunt vormen en een ieder wel rijkhalzend naar uitkijkt. Het is ook een “toetsingsmoment” om na te gaan hoe diepgaand beide partners elkaar wel kennen en hoe ze weten met elkaars emoties om te gaan. Het voorbereiden van een onvergetelijke trouwbelofte is dus niet iets waar er licht over nagedacht dient te worden en zal er met volle aandacht aan gewerkt moeten worden.

Hoe stel je dan de mooiste trouwbelofte samen?

Een trouwbelofte is dus echt wel één van de hoogtepunten van de huwelijksceremonie en zal niet alleen het echtpaar, maar ook de vele gasten ernaar uitkijken. Een passende intro is daarbij wel op zijn plaats en weet een ieder gelijk dat het moment dan aangebroken is. Zo kan de DJ worden gevraagd om een speciaal liedje af te draaien en kan ook eventueel de verlichting worden aangepast. Dit zorgt voor de juiste sfeer die de trouwbelofte zeker wat kracht zullen bijzetten. Laat elkaar ook niet te lang wachten op het moment om te voorkomen dat de magie van het moment zijn effect kwijtraakt. De tekst van de belofte dient ook op een leuke manier aangebracht zijn op een leuk kaartje bijvoorbeeld. Het laatste wat je wel wilt doen is om voor een ieder met wat verkreukte papiertjes te staan.  Zenuwachtig is haast een ieder op zo een moment en is het daarom goed om van te voren te hebben geoefend met de tekst. Zo voorkom je een ietswat stuntelig voorkomen en zal een goed voorbereide tekst ook vlot gelezen kunnen worden. Dit is van groot belang om geen inbreuk te doen op de romantische of grappige aard van de gekozen woorden. Een groot deel van de indruk die je wilt maken ligt namelijk niet alleen in de inhoud van de tekst, maar ook in de manier waarop de presentatie plaats zal vinden. Kijk ook vooraf naar de plek waar de belofte aan elkaar zal worden voorgelezen en zorg eventueel voor wat extra (sfeer)verlichting.

Nu komt dan de inhoud aan de beurt

Nadat alles al goed in elkaar gezet is voor de presentatie van de belofte zal dan de focus op de inhoud moeten worden gelegd. Natuurlijk zal de tekst niet op het laatste moment samengesteld moeten worden, maar doe je dat ruim voordat de drukte rond het organiseren van het heel huwelijk begint.  Zo is er altijd nog tijd om veranderingen aan te brengen. Het kan immers gebeuren dat je op een later tijdstip nog iets leuks te binnen schiet en je dat zeker ook nog wilt verwoorden in de belofte.

Laat in de belofte niet alleen blijken hoeveel jullie van elkaar houden, maar laat het ook duidelijk zijn dat je het nodige respect hebt voor jouw partner en het vertrouwen nooit zal schaden. Het namelijk om een belofte die er gemaakt wordt en dien je dat aspect dus nooit uit het oog te verliezen!

Zeg er ook gelijk bij wat jouw partner zo bijzonder maakt en wat het is dat je altijd graag bij die persoon ziet.  Ondanks de trouwbelofte voor elkaar geheim moet worden gehouden om geen inbreuk te doen aan het verrassingseffect, kan wat afstemming met elkaar nooit kwaad. Op zo een manier zullen beide beloftes goed op elkaar afgestemd zijn en vragen jullie elkaar gewoon in hoofdlijnen wat er allemaal zal komen te staan in de beloftes. De details zullen dan het “wow” effect geven en wordt er met het afstemmen voorkomen dat de verschillen tussen beide beloftes wel groot zullen zijn………..

Verwerk in de belofte ook iets waarvan je er zeker van bent dat de tegenpartij die al vergeten is en geeft dit altijd wel aan dat er diepgang is in de relatie en alle momenten met elkaar voor altijd zullen bij blijven (voelt altijd goed aan om te weten). Maak de belofte ook nooit te lang en zijn 2 tot 3 minuten al ruim voldoende. Wie liever geen tekst wil opstellen kan ook voor een gedicht kiezen die de eigenschappen van de partner goed verwoord.

En laat je alles wel goed vastleggen?

Zo een onvergetelijk moment zal je natuurlijk wel vast willen leggen en is het daardoor gelijk ook vastgelegd voor het nageslacht. De gebruikelijke foto’s en videoopnames mogen dus niet ontbreken en is het ook leuk om de kaartjes waarop de tekst geschreven is ook niet te vergeten. Die kunnen bijvoorbeeld een mooie plek in het huwelijksalbum krijgen of gewoon apart worden bewaart. Laat de trouwfotograaf vooral de nadruk leggen op de gezichtsuitdrukkingen tijdens het lezen van de belofte omdat die natuurlijk de beste manier zijn om na te gaan wat voor een indruk de tekst heeft gemaakt. De af te lezen emoties zijn goud waard en geeft dat gelijk ook aan hoeveel men van elkaar houdt. Let er daarom goed op dat de presentatie van de geloftes naar elkaar toe op een passende plek zal gebeuren en vraag vooraf toch de nodige adviezen op van degenen die alles zullen moeten vastleggen. Zo krijgt alles rond de belofte het gewenst effect en zal bij het vastleggen dit magisch moment zeker ook lang nadat het huwelijk al afgelopen is, voort blijven bestaan in de vorm van de foto’s en opnames die er genomen zijn.

Een trouwbelofte afleggen is geen zaak die ongemerkt voorbij mag gaan en is het wel één van de mooiste momenten van het huwelijk. Hierin geeft men blijk van de speciale plek die men in elkaars hart heeft wordt dat met een passende tekst kenbaar gemaakt. De juiste inspiratie om tot zo een unieke tekst te komen is door ook eens maar flink rond te kijken wat er allemaal te vinden is over het onderwerp en met de verzamelde informatie met een eigen aanpak te komen. Denk daarbij altijd rustig na over alle mooie, maar ook de moeilijke momenten die er samen zijn beleeft en die er allemaal voor gezorgt hebben dat de relatie hechter is geworden. Verwoordt alles in een pakkende tekst die de nodige emoties bij elkaar zal oproepen (de tekst moet echt wel de ziel raken) en voor altijd in elkaars gedachten zal blijven rondhangen.