Portretrecht Lookbook

 • -Ik verklaar dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming
 • -Hierbij verleent de fotograaf het recht om zonder beperking de foto te gebruiken voor de Lookbook. Dit kan in vorm van publicatie, reproductie en distributie
 • -Hierbij verklaart de fotograaf dat hij/zij Jouwtrouwauto.nl vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • -Hierbij verklaar ik dat de regels voor het portretrecht bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zij kennis heeft genomen van deze regels.
 • -Dit bewijs is bindend.

  Categories:

  Enkele populaire TROUWAUTO'S

  Bekijk alle trouwauto's