Portretrecht Lookbook

  • -Ik verklaar dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming
  • -Hierbij verleent de fotograaf het recht om zonder beperking de foto te gebruiken voor de Lookbook. Dit kan in vorm van publicatie, reproductie en distributie
  • -Hierbij verklaart de fotograaf dat hij/zij Jouwtrouwauto.nl vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
  • -Hierbij verklaar ik dat de regels voor het portretrecht bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zij kennis heeft genomen van deze regels.
  • -Dit bewijs is bindend.

    Enkele populaire TROUWAUTO'S

    Bekijk alle trouwauto's